AVATAR KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

"Avatar kelimesi şu anlamı ihtiva ediyormuş..

"Zerdüştler ve Brahmanizm gibi bazı dinler seçilen kişiyi ALLAH’IN insan şekline girmiş hali ( hulul ) - haşa - olarak görür. Brahman Hindular bu kişiye "avatar" yani "ALLAH’IN yere inişi" ismini verirler.. Onlara göre ALLAH seçilen bu insanın içindedir... "

Kaynak: Prof.dr. Muhammed Hamidullah, ALLAH’IN elçisi Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) beyan yayınları.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !